Privacyverklaring Biejgewirktj op: 02-juni-2018
Privacyverklaring

Wij respecteren uw privacy en nemen de bescherming van uw privacy dan ook serieus. Deze Privacyverklaring heeft als doel u een duidelijk beeld te geven van hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken, onze inzet om uw persoonsgegevens te beschermen, de rechten die u heeft en de mogelijkheden om controle uit te oefenen over uw gegevens, en de bescherming van uw privacy.

Wie verzamelt of verwerkt uw persoonsgegevens?

Carnavals Vereniging de Bosuule uit Nunhem, gevestigd aan de Kerkstraat 8 in Nunhem, Nederland, is verantwoordelijk voor alle persoonsgegevens die worden verzameld via de website www.bosuule.nl of door gebruikmaking van onze online optocht opgave of bij het plaatsen van een gastenboek bericht.

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP adres
 • Internetbrowser en apparaat-type.

Een aantal persoonsgegevens worden op de website als een verplicht veld (rode velden) aangegeven. Deze verplichte informatie is nodig om de gevraagde diensten te kunnen bieden, zoals het verzenden van informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verwerken van de optocht opgave.
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is wanneer er vragen zijn omtrent uw optocht opgave.
 • Bezoekers teller.
 • Verwerken van uw gastenboek bericht.

Hoe lang wij de persoonsgegevens bewaren.

Uw persoonsgegevens worden in principe niet verwijderd mits:

 • U een verzoek tot verwijdering indient.
 • Bij het opheffen van Carnavals Vereniging de Bosuule uit Nunhem.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Op onze website wordt een technische cookie gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookie die wij gebruiken is noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak, de zogenoemde session cookie. Deze zorgt ervoor dat de website naar behoren werkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bosuule.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@bosuule.nl.

Wijzigingen in Privacyverklaring.

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen. Aan de hierboven genoemde datum kunt u zien wanneer de laatste wijzigingen zijn doorgevoerd. Wij raden u aan onze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen.

Belangriëk Bericht
Proficiat prins Sven I 
en Boerebroedspaar Robert en Angelique!!!
Sjnel knuup
Litste Gastebook Bericht

Henk Caris Sjreef:

Kent mich eemes belle euver un optraeje van Gwen.
06 83205986

Gr Henk Caris

Sjponsoren